Tietosuojalauseke ja evästekäytäntö sivustolla

Interactive Inuits Oy (y-tunnus 2295498-0) on sitoutunut suojaamaan palveluidensa, kuten internetsivustonsa, käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa on kerrottu, millaisia tietoja palveluiden käyttäjästä kerätään, mihin tietoja käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on näitä tietoja sekä niiden keräämistä koskien.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen ehdot.

1. Millaisia tietoja käyttäjästä voidaan kerätä?

Käyttäjän itse antamat tiedot

 • Nimi
 • Yhteystiedot mukaan lukien sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero ja muu sähköinen osoitetieto
 • Arvo tai ammatti
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Asiointi- ja käyttötiedot
 • Suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

 • Palvelun käyttötietoja (esimerkiksi käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti, IP-osoite)
 • Verkkopalvelun selaustietoja

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

 • Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä tai asiakkaan itse antamista tiedoista

Muita tietoja

 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

2. Kuka voi kerätä tietoja?

Interactive Inuits Oy kerää tietoja palveluidensa käyttäjistä. Pääasiallisesti henkilötiedotkerätään käyttäjältä itseltään hänen käyttäessään palveluita, esimerkiksi jättäessään yhteydenottopyynnön. Tämän lisäksi myös kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja evästeiden avulla. Kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi Interactive Inuits Oy:n kanssa yhteistyössä olevat mittauspalveluiden tarjoajat. Käytämme verkkopalveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Kolmannet osapuolet, kuten Google Analytics, voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä. Tietoja voidaan myös käyttää mainonnan kohdentamiseksi käyttäjän todennäköisten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Lisätietoja Google Analyticsin ehdoista voi lukea täältä.

Verkkopalveluissamme voi olla käytössä yhteisöliitännäisiä kuten LinkedInin, Facebookin tai Twitterin ”Tykkää” tai ”Jaa”-painikkeita. Tällaiset yhteisöliitännäispainikkeet voivat näkyä palveluissamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan painikkeen lähteestä. Yhteisöliitännäinen palvelussamme tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun, jolloin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä. Yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä, mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut kyseiseen palveluun. Yhteisöliitännäisten palvelut voivat kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassaolevien yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti. Kyseiset palvelut eivät luovuta keräämiään tietoja Interactive Inuits Oy:lle.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi

 • LinkedIn osalta tutustua täällä;
 • Twitterin osalta täällä;
 • YouTuben ja Google+:n osalta täällä; ja
 • Facebookin osalta täällä

Pyrimme sopimusjärjestelyin pitämään huolen siitä, että yhteistyössä kanssamme olevat kolmannet osapuolet noudattavat alan ohjeistusta sekä voimassaolevaa lainsäädäntöä. Interactive Inuits Oy ei kuitenkaan vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöistä tai yksityisyydensuojakäytännöistä, vaikka palveluissamme olisikin linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Käyttäjän on suositeltavaa tutustua kaikkien käyttämiensä sivustojen ehtoihin ja Ohjeisiin.

3. Evästekäyntäntömme

Käytämme evästeitä parantaaksemme sinun käyttökokemustasi sivustostamme, arvioidaksemme sisällön käyttöä sekä tukeaksemme palveluidemme markkinointia. Haluamme olla avoimia evästeiden käytöstä ja tehdä niiden hallinnoimisesta sinulle mahdollisimman helppoa.

Mikä eväste on?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden käytön tarkoitus on analysoida ja kehittää sivustoa ja parantaa käyttäjän käyttökokemusta sekä hyödyntää niitä sivuston tilastollisessa seurannassa sekä sisällön kohdentamisessa.

Kolmansien osapuolien evästeet

Verkkosivumme sisältävät myös kohteita, jotka asettavat evästeitä kolmansien osapuolten puolesta. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics, joka kerää tietoa miten käytät verkkosivustoamme ja auttaa meitä parantamaan käyttäkokemustasi. Kaikkia evästetietoja käytetään siten, että käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Saat lisätietoa näistä tekniikoista ja niiden toiminnasta englanniksi esimerkiksi osoitteesta allaboutcookies.org.

Evästeiden poistaminen

Evästeet tai muut vastaavat tekniikat, kuten selaimen paikallinen tietovarasto, eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat ilmoituksen niiden asettamisesta, voit määrittää verkkoselaimesi estämään evästeet tai ilmoittamaan niistä. Tarkista evästeiden hallintaan käytettävissä olevat toiminnot selaimestasi. Eri selaimissa evästeet estetään eri tavoilla, mutta yleensä toiminto on Työkalut- tai Asetukset-valikossa. Voit katsoa ohjeet myös selaimen ohjevalikosta. Evästeiden käytöstä poistaminen voi heikentää verkkosivuston toimivuutta ja käyttökokemusta, joten suosittelemme, että käytät evästeitä aina vieraillessasi Inuitsin verkkosivustoilla.

MagicBar

Pilotoimme sivustollamme MagicBar.io-palvelua. Palvelu tuo sivuston yläreunaan evästekäytännöistämme kertovan palkin. Palkissa voit antaa meille luvan seurata verkkovierailuasi sivustollamme ja yrittää tunnistaa sinut Fonecta Oy:n rekistereitä hyödyntäen. Mikäli tunnistaminen onnistuu, annat luvan meille soittaa sinulle tarjotaksemme palveluitamme. MagicBar.io-palvelun avulla pyrimme keräämään verkkovierailustasi seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, yritys, asema ja puhelinnumero.

Mikäli haluat poistaa MagicBar.io-palvelun sinusta keräämät tiedot, ole yhteydessä Interactive Inuits Oy:öön kohdan 10 (Yhteydenotot) mukaisesti.

Mikäli haluat, että emme enää seuraa sinua MagicBar.io-palvelun avulla yllä mainittua käyttötarkoitusta varten, ole yhteydessä Interactive Inuits Oy:öön kohdan 10 (Yhteydenotot) Mukaisesti.

4. Mihin kerättyjä tietoja voidaan käyttää?

Käsittelemme kerättyjä henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:

Asiakaspalveluun

Kerättyjen tietojen avulla haluamme parantaa asiakaspalvelua suosittelemalla käyttäjälle kiinnostavia sisältöjä sekä helpottamalla asiointia tarjoamalla mahdollisimman henkilökohtaista palvelua.

Palveluiden toimittamiseen ja kehittämiseen

Kerättyjen tietojen avulla voimme toteuttaa palveluitamme sekä personoida ja kehittää niitä ja niiden käyttökokemusta.

Myynnin kohdentamiseen

Kerättyjen tietojen avulla voimme kohdentaa käyttäjälle häntä mahdollisesti kiinnostavia palveluita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

5. Miten kerättyjä tietoja säilytetään ja kuinka kauan?

Kerättyjä tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu muun muassa palomuurein, salaustekniikoin sekä rajoitetun kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksien avulla. Tämän lisäksi käytämme tarpeellisia organisatorisia tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia tietoturvakeinoja ovat muun muassa henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja säilytetään aina yhdistettyinä tunnisteisiin, jotka koostuvat tyypillisesti sattumanvaraisesti luoduista numerosarjoista, ja joista käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.

Kerättyjä tietoja säilytetään vain sen ajan kuin on tarpeen kohdassa 4 (Mihin kerättyjä tietoja voidaan käyttää?) määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi joitakin henkilötietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön vuoksi myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

6. Tietojen käsittely

Interactive Inuits Oy ja samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja

kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Jos siirrämme tiedot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 7 (Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?) esitellyissä tapauksissa.

7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Interactive Inuits Oy ei myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

8. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastaminen

Käyttäjä on oikeutettu tarkastamaan hänestä talletetut henkilötiedot. Käyttäjä voi myös pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista. Mikäli käyttäjä haluaa tarkastaa tallennetut henkilötietonsa, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä kohdassa 10 (Yhteydenotot) mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

Käyttäjä voi tyhjentää selaimeensa tallentuneet evästeet selaimen asetuksista. Käyttäjä voi myös kokonaan estää evästeiden tallentumisen selaimelleen selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalveluidemme toimivuuteen ja käytettävyyteen.

Mainonnan kohdentamisen estäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää kolmansien osapuolten tekemän mainonnan kohdentaminen verkkokäyttäytymisensä perusteella. Mainonnan kohdentamisen estäminen ei vaikuta näytettyjen mainosten määrään vaan näytettyjen mainosten sisältöön. Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen voi estää täällä (Your Online Choises –palvelu).

Sähköisen suoramarkkinoinnin kieltäminen

Käyttäjä voi kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä meihin kohdan 10 (Yhteydenotot) mukaisesti tai peruuttamalla suostumuksensa käyttäen tähän tarkoitukseen tarkoitettua valintaa, joka on osana markkinointiviestintäämme (”opt-out”-periaate).

9. Tietosuojalausekkeen päivittäminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta soveltuvin osin ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.

10. Yhteydenotot

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut osoitteeseen:

Interactive Inuits Oy
Köydenpunojankatu 2 a D
00180 Helsinki 

Tai

Sähköpostitse aleksis.moisio@inuits.fi